Arteterapie

V našem pojetí arteterapie vycházíme z toho, že výtvarný projev o člověku vždy něco vypovídá, navíc možnost výtvarného zpracování často pomáhá klientovi vybavovat si vytěsněné skutečnosti. V rámci arteterapie pracujeme s výtvarnými artefakty klientů s cílem hledat odkazy na případné vnitřní konflikty, ale zejména na zdroje, tedy na to zdravé, co je v nějaké podobě v každém člověku a o co je možné se v životě opírat. Zároveň věříme, že když se změní klientův výtvarný projev (když se např. jeho tvorba více probarví či zjemní, naučí se zpracovat perspektivu nebo malovat lidskou postavu apod.) přenese se tato změna i do jeho života, tedy něco se promění i v jeho prožívání a vnímání světa, což může přispět i k řešení jeho problémů.

V individuální terapii i v arteterapeutických kurzech s klienty většinou malujeme vodovkami či tvoříme koláže, snažíme se vést je k proměně jejich výtvarného vyjadřování tím, že jim dáváme různá doporučení, jak artefakt zpracovat. Poté o obrázcích či kolážích mluvíme, snažíme se společně hledat jejich skrytá poselství a významy, nabízet klientovi různé pohledy – vše tak, aby to mohl klient využít ve svůj prospěch.