Psychologické služby

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Poskytuji psychoterapeutické služby směřované především ke klientům (dospělým, ale i dětem) s psychosomatickými či neurotickými obtížemi (úzkosti, nízké sebevědomí, nejistota apod.), poradenství a podporu v oblasti osobnostního růstu, mezilidských vztahů apod. Využívám mimo jiné hypnózu a systemické přístupy, relaxační a imaginativní techniky a arteterapii, v rámci diagnostických postupů ráda pracuji s projektivními technikami.

Při práci se mi osvědčuje uplatňovat různé netradiční a neotřelé pohledy na problém (ráda tedy spolupracuji s klienty i na řešení různých méně obvyklých či neobvyklých problémů a starostí). Svých dřívějších zkušeností z vrcholového sportu (biatlon a střelba z pistole) využívám při práci se sportovci. Věnuji se nejen individuální terapii, ale také skupinové práci v rámci arteterapeutických kurzů a kurzů osobnostního rozvoje. Pracuji také jako supervizor, poskytuji supervizi zejména arteterapeutům.

Kromě provozování soukromé praxe vedu Ateliér arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a působím také na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nabídka:

 • Psychologické poradenství a terapie pro dospělé a děti
 • Terapie psychosomatických a neurotických obtíží
 • Podpora osobnostního rozvoje
 • Práce s úzkostí
 • Práce se syndromem vyhoření<
 • Sportovní psychologie
 • Řešení neplodnosti způsobené psychickými faktory
 • Terapie nočního pomočování u dětí
 • Arteterapie
 • Relaxační techniky
 • Hypnoterapie
 • Supervize pro arteterapeuty

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Jako psycholožka se zaměřuji na práci s dětmi a jejich rodiči či s celými rodinami. Věnuji se řešení různým problémů a obtíží, které přináší dětský věk (úzkosti a strachy, noční pomočování, potíže s jídlem či se spaním, separační problémy, adaptace ve školských zařízeních apod.), konzultaci různých rodičovských témat a starostí apod.

Zaměřuji se také na individuální terapii s dospělými klienty při řešení některých náročných životních situací či při podpoře jejich práce na sobě. Rovněž se věnuji rodinné terapii a jsem certifikovanou lektorkou kurzů zaměřených na rozvoj rodičovských dovedností P.E.T. – Výchova bez poražených. Ve své práci využívám (mimo jiné) i arteterapeutických technik.

Kromě provozování soukromé praxe pracuji jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie a v Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


Nabídka:

 • Terapie psychických problémů a obtíží u dětí (neurotické potíže, úzkosti, psychosomatické obtíže apod.)
 • Terapeutická a poradenská práce s dospělými – pomoc při řešení náročných životních či rodinných situací, osobnostní rozvoj apod.
 • Pomoc při zvládání rodičovství, konzultace výchovných přístupů
 • Péče o dětské a dospělé účastníky rozpadu rodiny
 • Rodinná terapie
 • Arteterapie
 • P.E.T. – Výchova bez poražených (kurzy rodičovských dovedností)