Hypnoterapie

Hypnoterapie je psychoterapeutická metoda, která využívá stav hypnózy k léčebnému účelu. Hypnóza je změněný stav vědomí, pro který je příznačná zvýšená sugestibilita hypnotizované osoby. Jde o stav podobný spánku, který je pro klienta zpravidla příjemný, podobá se mírné únavě. Klient mívá pocit, že se lehce vzdaluje od reality, ale stále ví, co mu terapeut říká. Pomocí hypnózy lze ovlivnit dílčí projevy klienta (např. chuť k jídlu či na cigarety), také různé pocity (strachy a úzkosti apod.), ale nelze zasáhnout hlouběji či celostněji, nelze např. změnit osobnost klienta nebo klienta v hypnóze přimět k tomu, aby udělal něco, co nechce.

Hypnóza umožňuje klientovi dosahovat ve změněném stavu vědomí efektivních a dlouhodobých změn, které následně zvyšují kvalitu jeho života. K žádoucímu efektu je však třeba, aby se hypnotický stav vícekrát opakoval. Hypnoterapii lze efektivně využívat při terapii neurotických obtíží (zvýšená úzkostnost, nervozita, tréma, fobie, snížené sebevědomí atd.), při terapii psychosomatických obtíží, poruch spánku (bez organické příčiny), lze ji využít jako podporu při odvykání kouření i při řešení řady dalších obtíží.

Při využívání hypnoterapie se zaměřujeme na pozitivní, fungující oblasti klientovy osobnosti a vycházíme z přesvědčení, že každý člověk v sobě nosí potenciál k osobnímu rozvoji a také k potřebné terapeutické změně. Hypnoterapie se klient nemusí v žádném případě obávat. Vždy před uvedením do hypnotického transu probíráme s klientem, jak hypnóza probíhá, co od ní očekává a zda jsou jeho očekávání reálná.