Rodinná terapie

Rodinná terapie je specifický terapeutický přístup, který se zaměřuje na práci s celou rodinou, nebo aspoň s těmi jejími členy, kteří spolupracovat chtějí. Tento způsob terapie poskytuje možnosti mluvit o některých rodinných tématech, dává prostor všem členům rodiny, aby se mohli vyjádřit. Může pomoci tam, kde jsou časté hádky, kde jsou členové rodiny opakovaně nemocní, kde rodina prožívá náročnou situaci nebo krizi nebo kde se problém jeví jako obtížně řešitelný.

Rodinná terapie pomáhá rodině hledat vlastní cestu k řešení, opouštět „slepé uličky“ a komunikaci v začarovaném kruhu, pomáhá prozkoumávat nové možnosti řešení a hledat jiné komunikační strategie, může měnit rodinnou atmosféru a nastavení celé rodiny, a tím přispívat ke zlepšení psychické pohody jednotlivých členů.
Rodinný terapeut má možnost podívat se na problém „z venku“, a tedy vidět to, co členové rodiny nevidí nebo vidět nemohou, může lépe navigovat ke strategiím a cestám, které pro osoby emočně zúčastněné v dané situaci nejsou ani představitelné. Rodinný terapeut se zajímá o to, jak se problémy rodí a udržují, snaží se nalézat vzorce, které v rodině nefungují a hledat za ně funkčnější náhrady.

Někdy se klientům při rodinné terapii může zdát, že se jich terapeut ptá zvláštně, že jde jinými cestami, než by očekávali, že se zajímá o věci, které nejsou důležité apod. Toto je ale přesně ten způsob práce, který musí rodinný terapeut dělat, aby objevil pro rodinu nová řešení či jiné pohledy na problém. Když pátráme po ztracené věci, také ji často najdeme tam, kde jsme vůbec nečekali, že bude – a tedy jsme tam ani nehledali.