Výchova bez poražených

Kurz, který pomáhá rodičům budovat a udržovat dobré vztahy s dětmi.

Kurzy pro rodiče s názvem Výchova bez poražených (nebo také kurzy účinnějšího rodičovství z anglického P. E. T. – Parent Effectiveness Training) jsou určeny těm rodičům, kteří o svém rodičovství a o svých dětech chtějí přemýšlet, které zajímá, co jejich výchovné zásahy s dětmi dělají, kteří se chtějí učit novým přístupům k dětem. Do kurzu se mohou přihlásit rodiče dětí všech věkových kategorií, tedy jak rodiče dětí zcela malých, tak i rodiče adolescentů či dětí raně dospělých. Dovednosti naučené v kurzu lze uplatnit v rodinách, kde se vztahy mezi rodiči a dětmi zhoršily či narušily, ale i tam, kde jsou vztahy bez problémů – trénink zde může sloužit jako prevence vzniku potíží. Kurz může být užitečný pro vlastní i nevlastní rodiče, pěstouny, prarodiče, vychovatele, chůvy a všechny, kteří přicházejí do vztahu s dětmi a chtějí se zamýšlet nad svou komunikací s nimi.
Kurz je postaven na myšlence, že se výchova může obejít bez trestů a vést k naplnění potřeb dětí i rodičů takovým způsobem, aby z nejbližších vztahů nikdo nevycházel poražený. Opírá se o respektující přístupy, o takové principy, jako je naslouchání, komunikace a společné tvořivé hledání řešení konfliktů.

Kurz je strukturovaný, srozumitelný, je zaměřený na nácvik dovedností, dává rodičům nástroje k hledání vlastních řešení v běžných i méně obvyklých situacích v rodině. Dovednosti, které se frekventanti kurzu naučí, pomáhají v budování dlouhodobě uspokojivých vzájemných vztahů s dětmi, posilují možnosti spolupráce a komunikace, podněcují k efektivnímu řešení problémů. Takové přístupy pak u dětí mohou vést k rozvoji emoční inteligence, zodpovědnosti, samostatnosti, schopnosti řešit problémy a kvalitně fungovat ve vztazích. Cílem kurzu je, aby bylo v rodinách méně hádek, bojů, scén a lhaní, cílem je také, aby všichni členové rodiny naplňovali své potřeby a cítili se doma dobře.

Kurz řeší například tato témata:

  • Jak se při výchově vyhnout přílišným ústupkům dětem.
  • Jak dětem naslouchat, aby byly ochotné s rodiči mluvit.
  • Jak s dětmi mluvit, aby byly ochotné naslouchat.
  • Jak děti naučit řešit jejich vlastní problémy.
  • Jak řešit konflikty tak, aby se nikdo necítil poražený.

P. E. T. ve světě rozšířil americký psycholog Thomas Gordon, který byl třikrát nominovaný na Nobelovu cenu za mír. V Čechách může být známý díky knihám Výchova bez poražených a Škola bez poražených. Kurzy efektivnějšího rodičovství jsou již více než 50 let rozšířeny v řadě zemí světa a velmi úspěšně fungují. Do dnešní doby mají tyto kurzy přes miliony absolventů, byly realizovány ve více než 50 zemích. P. E. T. patří mezi nejúspěšnější programy rozvoje komunikace všech dob.

Kurz se realizuje v 8 setkáních, každé setkání je tříhodinové, probíhá ve skupině 8–12 účastníků. Cena kurzu je 4 900 Kč. V ceně kurzu je zahrnuta i cena pracovního sešitu pro rodiče a možnost zakoupit si knihu Výchova bez poražených za zvýhodněnou cenu.

Více informací lze nalézt také na webu www.vychovabezporazenych.cz nebo www.gordontraining.com nebo ve facebookové skupině Výchova bez poražených. Máte-li zájem přihlásit se do kurzu či získat další informace, napište mail na adresu kourilova@psychologie-cb.cz.